tmzc.org.pl

Menu główne > Strona główna
wtorek, 18 wrzesień 2018 roku

Borowiacki Portal Agroturystyczny

Fundacja Rozwoju Dzieci

Gminna Biublioteka Publiczna

Gminny Ośrodek Kultury

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Gmina Cekcyn

NGO CekcynNet

Witryna Wiejska Internet na Wsi

Iwieckie Centrum Aktywności

Lokalna Organizacja Grantowa

Bank Spółdzielczy w Koronowie sponsor Lokalnej Organizacji Grantowej

Borowiacka Grupa Aikido w Zielonce

 Teraz Gminne Centrum Dziecka i Rodziny!


30.01. 2016 r. odbyło się spotkanie zespołu CDiR. Po zakończeniu finansowania z projektu FRD Rada Gminy pomyślnie odniosła siew do naszego wniosku i zatwierdziła w budżecie gminy środki na finansowanie dalszych działań.
Nasz budżet na dzień dzisiejszy:
Wynagrodzenie dla animatorek, które są instruktorkami świetlic wiejskich – uwzględnione w budżecie świetlic 17600 zł – kwota zapisana w budżecie Gminy Cekcyn (pozostałe animatorki, specjaliści, wyjazdy) 4500 zł – grant Gminy Cekcyn dla Towarzystwa Miłośników Ziemi Cekcyńskiej (głównie na świetlicową grupę Ostrowo, która od 2006 roku pracuje 2 razy w tygodniu po 3 godziny) Ok.2000 zł – w budżetach sołectw (fundusz sołecki – na materiały i doposażenie)
Do czasu powstania nowego przedszkola, w którym będzie „siedziba” CDiR koordynatorem będzie Towarzystwo Miłośników Ziemi Cekcyńskiej. Baza kontaktowa (przekazywanie materiałów, spotkania itp.) będzie w Bibliotece Gminnej w Cekcynie (mamy tu „naszą” salkę). Ustalony został ujednolicony wzór dziennika zajęć, potwierdzania obecności, zgody na wykorzystanie zdjęć i przetwarzania danych. Pracujemy nad Regulaminem Grup Zabawowych Gminy Cekcyn w powiązaniu z regulaminami świetlic wiejskich.
Od stycznia pracują grupy: Brzozie i Ludwichowo (animatorka Agnieszka Lipkowska), Wysoka (animatorka Karolina Paliwoda), Wielkie Budziska ( animatorka Elżbieta Lubińska) i Ostrowo (animatorka Agnieszka Sierosławska). Grupa Ostrowo ma swój fanpage na facebooku (Grupa Zabawowa Ostrowo)


2016-01-31