tmzc.org.pl

Menu główne > Strona główna
środa, 19 wrzesień 2018 roku

Borowiacki Portal Agroturystyczny

Fundacja Rozwoju Dzieci

Gminna Biublioteka Publiczna

Gminny Ośrodek Kultury

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Gmina Cekcyn

NGO CekcynNet

Witryna Wiejska Internet na Wsi

Iwieckie Centrum Aktywności

Lokalna Organizacja Grantowa

Bank Spółdzielczy w Koronowie sponsor Lokalnej Organizacji Grantowej

Borowiacka Grupa Aikido w Zielonce

 Rozpoczynamy PROGRAM OPERACYJNY POMOC ŻYWNOŚCIOWA Podprogram 2016

W kwietniu 2016 r. zakończyliśmy realizację programu operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020 Podprogram 2015 realizowanego w ramach Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym (FEAD).

Zgodnie z wytycznymi Instrukcji Zarządzającej (MRPiPS) dla Instytucji Pośredniczącej i beneficjentów dotyczących działań realizowanych w ramach PO PŻ 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym w Podprogramie 2016 okres realizacji dostaw artykułów spożywczych w bieżącym roku rozpocznie się w miesiącu sierpniu.

Realizacji działań w Podprogramie 2016 w gminie Cekcyn podjęliśmy się ponownie jako Towarzystwo Miłośników Ziemi Cekcyńskiej.

Pomoc w ramach PO PŻ kierowana jest do osób znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji, spełniających przesłanki wskazane w art. 7 ustawy o pomocy społecznej, których dochód nie przekracza 150% odpowiedniego kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z pomocy społecznej tj. 771 zł na osobę w rodzinie, 951 zł na osobę samotną.

Osoby, które są zainteresowane otrzymywaniem żywności z PO PŻ Podprogram 2016 proszone są zgłaszać się do pracowników socjalnych w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Cekcynie od dnia 04.07.2016r. w celu sprawdzenia sytuacji dochodowej i ewentualnego zakwalifikowania do otrzymywania powyższej pomocy. Koniecznie trzeba dostarczyć zaświadczenia o dochodzie za miesiąc poprzedzający.

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym

2016-06-21