tmzc.org.pl

Menu główne > Strona główna
wtorek, 18 wrzesień 2018 roku

Borowiacki Portal Agroturystyczny

Fundacja Rozwoju Dzieci

Gminna Biublioteka Publiczna

Gminny Ośrodek Kultury

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Gmina Cekcyn

NGO CekcynNet

Witryna Wiejska Internet na Wsi

Iwieckie Centrum Aktywności

Lokalna Organizacja Grantowa

Bank Spółdzielczy w Koronowie sponsor Lokalnej Organizacji Grantowej

Borowiacka Grupa Aikido w Zielonce

 Warsztaty z edukacji ekonomicznej - zapraszamy.

Uprzejmie informujemy, iż początek warsztatów finansowanych w ramach POPŻ Podprogram 2016 zaplanowaliśmy na 25 października 2016 r.  - 2 warsztaty obejmujące program edukacyjny z zakresu edukacji ekonomicznej. Uczestnicy warsztatów będą mogli uczestniczyć w zaplanowanych dla nich zajęciach ucząc się gospodarowania budżetem domowym z wykorzystaniem wszystkich jego elementów (również otrzymywanej żywności). Jak zawsze mamy nadzieję na to, że zajęcia przyczynią się do wzrostu samodzielności i samooceny uczestników, poprawy jakości ich życia oraz włączenia i integracji społecznej.
Dodatkowych informacji w sprawie warsztatów udziela Kol. Marta Byniaszewska pod nr telefonu 52 33 47 554.

Zapraszamy.
 Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym.

2016-09-26