tmzc.org.pl

PREMD > Co to jest PREMD?
wtorek, 18 wrzesień 2018 roku

Borowiacki Portal Agroturystyczny

Fundacja Rozwoju Dzieci

Gminna Biublioteka Publiczna

Gminny Ośrodek Kultury

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Gmina Cekcyn

NGO CekcynNet

Witryna Wiejska Internet na Wsi

Iwieckie Centrum Aktywności

Lokalna Organizacja Grantowa

Bank Spółdzielczy w Koronowie sponsor Lokalnej Organizacji Grantowej

Borowiacka Grupa Aikido w Zielonce

 Co to jest PREMD?

 Partnerstwo na rzecz Rozwoju i Edukacji  Małych Dzieci (PREMD) to ruch społeczny, którego celem jest nagłaśnianie, promowanie i działania rzecznicze, zmierzające do upowszechnienia różnorodnych form wspierania rozwoju i edukacji dla małych dzieci.


Idea powołania Partnerstwa zrodziła się na spotkaniu organizacji pozarządowych
uczestniczących w Forum Edukacyjnym „Razem dla Dzieci” zorganizowanym w czerwcu2006 przez Fundację Rozwoju Dzieci im. J. A. Komeńskiego.

Od początku istnienia PREMD naszą gminę reprezentował Oddział Gminny TPD. Po rozwiązaniu Oddziału i przejęciu jego zadań od września 2010 roku członkiem PREMD jest Towarzystwo Miłośników Ziemi Cekcyńskiej.

17 kwietnia 2014 roku Sąd Rejonowy dla M.St. Warszawy wpisał FEDERACJĘ PARTNERSTWO NA RZECZ ROZWOJU I EDUKACJI MAŁYCH DZIECI do KRS pod nr 0000506372.

2014-04-17